I NOTAMs 3D-studio denne måneden arbeider Ernst van der Loo med et stykke for høyere orden ambisonics, og tiden deles med NOTAMs stipendiat Mads Kjeldgaard, NOTAMs utvikler Thom Johansen, og Morten Cranner som arbeider med en serie podcasts i formidlingsarbeid for Dramatikkens hus.

Van der Loos stykke vil bli spilt i Stockholm på en konsert i en av Musikhögskolans nye konsertsaler (19. – 23. november).

Morten Cranners arbeid vil bli lagt ut på nettsidene til Dramatikkens Hus.

Thom Johansen bygger et system for Nils Henrik Asheim der lyden av orgel flyttes fra en konsertsal til en annen med korrekt akustikk og romfølelse, og dette vil bli brukt den 17. november til en fremføring av Olivier Messiaens samlede orgelverk. Konserten er i Stavanger konserthus, fra 15:00- 24:00. www.stavanger-konserthus.no/messian-complete.

Knut Wiggen bygget opp EMS i Stockholm med ny teknologi i brytningspunktet mellom analoge og digitale metoder. Som del av utviklingen av hybridstudioet konstruerte han en programvare – MusicBox – som han prøvde ut i komponeringen av fem korte musikalske studier. Den 18. oktober, kl. 19:00 slippes disse studiene i stereoversjon på vinyl hos NOTAM, og utgivelsen er på selskapet O. Gudmundsen Minde, ved Lars Mørch Finborud og Lasse Marhaug. Mastering ved NOTAM’s studiosjef Cato Langnes.

https://www.facebook.com/events/322013195199605/

Mer om Knut Wiggen her: http://www.knut-wiggen.com/Texts/Rudi_OS_23.3.pdf

Annette Vande Gorne (1946) er en veteran i det elektroniske musikkmiljøet. Hun studerte komposisjon med Pierre Schaeffer i Paris etter møter med den akusmatiske musikken til pionerer som Pierre Henry og François Bayle. Hun er spilt over hele verden og er en spesialist i bruk av akusmonium, høyttalerorkester med over 70 ulike høyttalere. Vande Gorne er i Oslo i anledning nyMusikks mikrofestival TEIP, som setter søkelys på bruk av analog teip som arbeidsredskap og uttrykksform.

Vande Gorne leder et verksted på Notam for alle som er interessert i å lære mer om komposisjonsteknikker for analog teip. Dette er en unik mulighet til å få førstehåndkunnskap og kjennskap til hvordan tidlig elektronisk musikk ble utviklet. Maks antall deltakere er 10.

Kursavgift: 300 Kr.

Tid: Lørdag 13. Oktober 12-16

Sted: Notam, Sandakerveien 24D, bygg F3, 0473 Oslo

Påmelding: admin@notam02.no

Vande Gornes musikk blir spilt under avslutningen av mikrofestivalen TEIP lørdag 13. oktober (link til facebookevent)

TEIP
En fire-dagers mikrofestival om og med analogt lydbånd

I dag består elektronisk musikk av digitale filer, nuller og enere som deles, kjøpes og selges med et sveip. Før den digitale revolusjonen ble elektronisk musikk derimot produsert på og for tunge og trege maskiner som lagret lyd på tynne magnetbånd.

TEIP hyller gammel og ny musikk for dette formatet gjennom å presentere tre av feltets pionerer: Annea Lockwood, Annette Vande Gorne og Françoise Barrière. Lockwood ble sist spilt i Norge i 1979, mens Vande Gornes og Barrières musikk ble fremført av NICEM på 90-tallet.

Opp mot disse verkene vises blodfersk musikk av Håvard Volden og Magnus Bugge. Gjennom perioden vises også en installasjon av lydkunstner Atle Selnes Nielsen. TEIP vises i sin helhet i nyMusikks lokaler i Platous gate 18.