Notam arbeider med forskning og utvikling i et felt hvor musikk og kunst, realfag og humaniora møtes. Notam utvikler ny praksis, programvare og elektronikk, og ansatte publiserer bøker og artikler. Notam utvikler teknologi med utgangspunkt i kunstneriske problemstillinger, noe som krever vilje til nytenking og eksperimentering på permanent basis, og sikrer at teknologien blir relevant.

Illustrasjon: Ellen Røed
Kretskort (detalj) utviklet av Hans Wilmers til verket Reunion2012.