Notam arbeider med kunstnerisk utvikling i et felt hvor realfag, kunstfag og humaniora møtes. Ny praksis, programvare og elektronikk utvikles her og vi publiserer bøker og artikler. Teknologien som utvikles på Notam tilpasses prosjektet og ikke motsatt, noe som krever vilje til nytenking og eksperimentering.

Illustrasjon: Ellen Røed
Kretskort (detalj) utviklet av Hans Wilmers til verket Reunion2012.