Notam er nasjonalt senter for utvikling og nyskapende bruk av teknologi i musikk og kunst. Senteret er en ressurs for alle som arbeider med teknologi som kunstnerisk verktøy, og vi utvikler og deler kunnskap og kompetanse.

Kontakt

Ansatte

Historie

Styre

Organisasjon

Samarbeid