Produksjoner eller produkter som har blitt realisert hos Notam eller med hjelp av Notams ansatte eller tekniske ressurser.

Sirius
Erik Dæhlin – Vortex Room
Knut Olaf Sunde – Comfort Music
Camille Norment – Rapture
Asbjørn Blokkum Flø – Dobbeltgjenger
Ståle Stenslie – Voice Catcher
Eivind Grovens renstemte orgel