Produksjoner eller produkter som har blitt realisert på Notam eller ved hjelp av Notams ansatte og ressurser.

Kurs for viderekomne: Omsluttende lyd 1
Omni Anima
Erik Dæhlin – Vortex Room
Knut Olaf Sunde – Comfort Music
Camille Norment – Rapture
Asbjørn Blokkum Flø – Dobbeltgjenger
Ståle Stenslie – Voice Catcher
Eivind Grovens renstemte orgel